artykuł nr 1

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski, 23.06.2021 r.

 

 

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

1.Na podstawie art. 16 ust. 2i ust. 3dustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r., poz. 724), Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

2.Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego: do31 lipca 2021 roku.

 

3.Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do15 października 2021 roku.

 

4.Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, w co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub jego internetowym wydaniu, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym lub jego internetowym wydaniu, w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury lub w serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.

 

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

(-) Jarosław Górczyński