Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna1122
   Dane podstawowe234
   Status prawny194
   Przedmiot działalności106
   Struktura własnościowa104
Akty prawne, dokumenty
   Statut168
Majątek
   Kapitał zakładowy Spółki83
   Dochody i straty84
   Zobowiązania kredytowe80
   Zadysponowany majątek85
Zamówienia publiczne
   Plan zamówień na 2020 rok79
   Ogłoszenia o przetargach87
     Przetargi - rok 202071
Ogłoszenia i informacje
   Ogłoszenia - rok 2021154
   Ogłoszenia - rok 202093
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne76
Kontrole
Inne
   Dostęp do informacji publicznej87
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej71
   Redakcja BIP139
Łączna liczba odwiedzin:3117