Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Dane podstawowe

Kontakt, dane podstawowe

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim: Justyna Łada Adres: Biuro Wystaw Artystycznych ul. Siennieńska 54 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 41 263 20 48 sekretariat@bwa.ostrowiec.pl www.bwa.ostrowiec.pl

Utworzony: 2020-06-06 | Zmodyfikowany: 2021-11-12 15:36

2. Ogłoszenia - rok 2021

Dokumenty do pobrania w związku z konkursem na kandydata na Dyrektora Biura Wystaw A...

Dokumenty do pobrania w związku z konkursem na kandydata na Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych: klauzula RODO, wzór oświadczenia i kwestionariusz osobowy na kandydata na dyrektora BWA pod poniższym linkiem: https://bip.um.ostrowiec.pl/artykul/554/24197/gminne-jednostki

Utworzony: 2021-08-13 | Zmodyfikowany: 2021-08-13 13:41

3. Ogłoszenia - rok 2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V/298/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyski...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V/298/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2021 r. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim 1. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury, której dotyczy konkurs: Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661 166 56 02, REGON: 290610512, zwan...

Utworzony: 2021-07-30 | Zmodyfikowany: 2021-07-30 12:47

4. Ogłoszenia - rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V/298/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyski...

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V/298/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2021 r. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przeprowadzającej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. §1.1.Konkurs na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadza Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją” powołana odrębnym zarządzeniem przez Pre...

Utworzony: 2021-07-30 | Zmodyfikowany: 2021-07-30 12:18

5. Ogłoszenia - rok 2021

Zarządzenie Nr V/298/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipc...

Zarządzenie Nr V/298/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 194), w związku z...

Utworzony: 2021-07-30 | Zmodyfikowany: 2021-07-30 12:15

6. Ogłoszenia - rok 2021

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura...

Ostrowiec Świętokrzyski, 23.06.2021 r. Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.Na podstawie art. 16 ust. 2i ust. 3dustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrek...

Utworzony: 2021-06-24 | Zmodyfikowany: 2021-06-24 11:57

7. Strona główna

O Galerii BWA Ostrowiec

Życie plastyczne miasta koncentruje się wokół powstałego w 1995 roku Biura Wystaw Artystycznych. Znakomite warunki ekspozycyjne (obecna powierzchnia wystawiennicza 420 metrów kwadratowych), profesjonalne oświetlenie oraz charyzmatyczna osobowość pierwszego kustosza galerii, nieżyjącego już Tadeusza Maja, nadały ostrowieckiemu BWA właściwą rangę artystyczną. Do chwili obecnej galeria przygotowała kilkadziesiąt wystaw z różnych dziedzin sztuki. W jej progach gościli wybitni twórcy, min.: Adam M...

Utworzony: 2020-08-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 13:40

8. Status prawny

Struktura organizacyjna BWA Ostrowiec

Schemat Organizacyjny BWA Ostrowiec Dyrektor (1 etat) Główny Księgowy (1/2 etatu) Starszy specjalista w galerii (1 etat) Specjalista w galerii (1 etat) Pracownik administracyjny (1 etat) Sprzątaczka-szatniarka (1 etat) Konserwator (1 etat)

Utworzony: 2020-08-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 13:37

9. Status prawny

Status prawny BWA Ostrowiec

Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) jest samorządową instytucją kultury.

Utworzony: 2020-08-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 13:36

10. Statut

Działalność BWA Uchwała nr XXXIX/51/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dni...

Uchwała nr XXXIX/51/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art.13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2012 r. poz. 406), oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113...

Utworzony: 2020-08-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 13:33

11. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: .......................................? e-mail: ...................?@...................? tel. ...................?

Utworzony: 2020-06-06 | Zmodyfikowany: 2020-06-06 19:29

12. Strona główna

Witamy na naszej stronie BIP

Utworzony: 2020-06-06 | Zmodyfikowany: 2020-06-06 19:24