artykuł nr 1

Status prawny BWA Ostrowiec

Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) jest samorządową instytucją kultury.