artykuł nr 1

Struktura organizacyjna BWA Ostrowiec

Schemat Organizacyjny BWA Ostrowiec

 

Dyrektor  (1 etat)
 

Główny Księgowy (1/2 etatu)
 

Starszy specjalista w galerii (1 etat)
 

Specjalista w galerii (1 etat)
 

Pracownik administracyjny (1 etat)
 

Sprzątaczka-szatniarka (1 etat)
 

Konserwator (1 etat)