artykuł nr 1

Zarządzenie Nr V/298/2021 Prezydenta Miasta...

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 194), w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu...
artykuł nr 2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V/298/2021...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
artykuł nr 3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V/298/2021...

Regulamin pracy Komisji Konkursowej przeprowadzającej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
artykuł nr 4

Dokumenty do pobrania w związku z konkursem na...

Dokumenty do pobrania w związku z konkursem na kandydata na Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych: klauzula RODO, wzór oświadczenia i kwestionariusz osobowy na kandydata na dyrektora BWA pod poniższym linkiem: https://bip.um.ostrowiec.pl/artykul/554/24197/gminne-jednostki
artykuł nr 5

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na...

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim