artykuł nr 1

Kontakt, dane podstawowe

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Justyna Łada
 

Adres:

Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel.  41 263 20 48
sekretariat@bwa.ostrowiec.pl
www.bwa.ostrowiec.pl